PSALMODIKON.info

2020 02 26

Här hittar du respektive sida:

Psalmodikonets historia, länkar, tips mm

Gunnars Psalmodikonblogg

Welcome to Psalmodikon.info

The site focus on the Psalmodikon. It's origin and use. Also some tips or suggestions.
At the present most of it is in Swedish, but we will soon have more content in English.

The blog section is in Swedish only, for now

Please click the links to the left

Välkommen till Psalmodikon.info !

OBS Sidan ska göras om. Delvis för att nya uppgifter om instrumentets tidiga historia har tillkommit.
NOTE: There are some new facts regarding the psalmodikon´s oldest history. That is part of the reason this site will be replaced

Via denna portal kommer du till en webbplats där jag berättar om psalmodinets historia. Objektivt, så långt möjligt, med avstamp från egna erfarenheter.
Webbplatsen innehåller avsnitt om psalmodikonets första år, om de mest betydeksefulla personerna inom området, som tex Lundgren med lådan; en på sin tid mycket uppskattad psalmodikonist. Ett avsnitt tar upp några tips om hur man kommer igång när man blåser liv i ett gammalt instrument. Tex hur man vet var man ska placera stallet. Det finns också en växande länksamling

Vidare, som komplement, en blogg där jag bland annat ger lite mer bakgrund till vad som skrivs på psalmodikon.info, huvudsidan. Blogg är inte ett helt lyckat namn, men jag har inget bättre förslag.
Jag kommenterar därr nya rön innebär att man får modifiera gamla sanningar. Kort sagt - skriver om psalmodikonrelaterade händelser, gammalt som nytt. Tyngdpunkten ligger på det historiska. Bloggen har ingen ambition att vara heltäckande vad gäller psalmodikonhändelser i Skandinavien och USA. Bloggen är skriven från min horisont. Måhända blir det inlägg från andra också

Pslmodika (pluralformen av psalmodikon