Psalmodikon blogg

Gunnars Psalmodikonblogg

 

Aktuellt - personligt såväl som allmänt

Min tanke här är att lägga ut sånt som inte hör hemma under andra flikar.
Fördjupningar såväl som utvikningar
Såväl personliga tankar som rapporter från omvärlden


Jag kallar denna del av sidan för just blogg för att
understryka att jag här utgår från min
personliga horisont. Jag har inte möjlighet att
täcka upp vad som händer runt om i landet. Och
* det vore dumt att tro att vi nu har en slutgiltig,
objektiv och heltäckande bild av psalmodikonet.

Jag tar gärna emot material - och länktipsTvå psalmodika
Det övre instrumentet är köpt från USA, där MusicMakers säljer såväl färdiga instrument som byggsatser. De är byggda efter en norsk förbild. Det lilla formatet samt materialval gör att de är ljudsvaga.
I USA spelar man tydligen ofta med metallsträngar, medan vi i Sverige nästan uteslutande använder sensträngar och liknande som melodisträng(ar). Resonanssträngarna däremot är som standard av metall. Det undre psalmodikonet är snarlikt de som massproducerades på 1800-talet, efter Dillners ritningar. På detta exeplar använder jag en basgambasträng
 

 

 

hem home