Psalmodikon blogg

Gunnars Psalmodikonblogg #6

 

Flerstämmigt?
Varför inte bok?


Varför inte bok?!

Under en period var min tanke att skriva en bok om psalmodikon. Peter Ellertsen och jag diskuterade att skriva en tillsammans. Det fanns mycket att berätta. Det fanns saker i Sjöbergs bok som vi nu visste mer om. Det fanns så mycket felaktigt sagt om såväl psalmodikon som om Dillners intentioner. Jag hade gott utbyte av diskussioner med Peter Ellertsen och vi bollade idén att skriva något tillsammans

Vad som hände sedan var att det visade sig att Kirsten Ostenfelds uppsats innehöll svar på snart sagt alla de tyngre frågorna. Det var nästan så att man kunnat nöja sig med att peka på ostenfelds uppsats och inte skriva nått alls. Men det finns saker att kommentera, komplettera osv. Skulle man skriva något nu så borde man lägga krut på Dillners och Roveruds arbete och hur det utvecklade sig. Forska i hur det verkligen var i församlingarna, i nykterhetsrörelsen, arbetar- och frikyrkorörelsen. Och husbehovsspel av skillingtryck och senare spelmansmusik osv. Ett oändligt stort fält för någon att ta tag i

Jag är glad att vi inte skrev en bok för ett år sedan också av det skälet att även om det kändes som att vi då kommit långt, så har det senare dykt upp nya fakta. Och det händer än i dag. Helt färdig blir man väl aldrig; Men för ett år sedan var det definitivt för tidigt.

 

Flerstämmigt?

Dillner gav ut koralböcker, bland annat den Wallinska, siffernotsatta och fyrstämmiga.

1830 skrev han något intressant. Efter att ha skrivit att man i hemmen med psalmodikonets hjälp kan lära stämmorna under dagarna fram till nästa gudstjänst.
"Sedan Alt- Tenor- och Basstämman äro öfvade till färdighet, och deras sång blifwit natur, äro dess ljud, med psalmens ord förenade lika närande för för andakten, som melodien; hwilken dessutom under stämmornas sång, oupphörligt tillkännagifwer sig för sinnet, jemte accordet med de öfwriga stämmorna, till förstärkninng af sångens inre förmåga att tala till sinnet och känslan.
Dock, för den enstämmiga sångens enfald och egna behag, bör ej sång i stämmor för ofta användas. En fyrstämmig Psalm hwarje Söndag och twå eller tre wid större högtider finnes wara nog, wid sångens indligaste blomstring och det högsta. Dock är det egentligen melodiernas egen art, som i denna fråga har ordet. "


Min YouTubekanal finner du här Där spelas mest nyckelharpa men där finns spellistor som denna med enbart psalmodikon. Solo, duo, grupp

 

hem home