Psalmodikon blogg

Gunnars Psalmodikonblogg #9

2018-10-19

 

Annons från 1892

 

1892 kunde man i musikhandeln köpa Mungigor af allra bästa sorter, Psalmodikon, Blåsaccordeon, nya sorter. Bigotphones, cigarrtempel och tärningsspel med vars hjälp man kan komponera valser, polkor mm. Dryckeskannor med musik mm


Violiner, Altvioliner, Cello, Contrabaser, Zittror, Guitarrer, Psalmodikon, Flöjtar, Klarinetter, extra goda Messingsinstrumenter af tjock plåt, svensk modell, Trummor, Pukor, Speldosor, prima Scliweizerarbete, från de allra billigaste till de största.
Album med musik.
Cigarrtempel med musik.
Dryckeskannor med musik att använda för mjölk, vin etc.
Många andra sorters föremål
Äkta Italiensk Occarina,som kan behandlas efter några timmars öfning från 90 öre till 9 kr.
Musikaliskt tärningsspel med anvisande tabeller, genom hvilka hvem som helst kan med lätthet på några minuter komponera Valser, Polkor m. m., färdiga att utföras för piano.
Dragspel och Mungigor af allra bästa sorter.
Blåsaccordeon, nya sorter.
Bigotphones, Skämtinstrument för Julen i form af Valdhorn, Trumpet, Basun, Paraply, butelj, kökskärl m. m. lämpligt för komiska effekter och julmaskraden, kunna genast utan förkunskap användas.
G. Malmgrens Musikinstrument- och Stränghandel lemnar ovilkorligen lägsta priser i vårt land i förhållande till varornas godhet.

http://carkiv.musikverk.se/www/epublikationer/Svensk_Musiktidning_1892_no_01.pdf

 
 

 

hem home