Psalmodikon . info

Länkar / Links

 

Länkar till föreningar

Nordic-American Psalmodikonforbundet:

 


Nordic-American

Psalmodikonforbundet

hallarydsgruppen
Hallarydsgruppen



Nordiska Psalmodikonförbundet

YouTube- och Soundcloudkanaler och enstaka videos

Ett psalmodikon byggs (ett mycket litet psalmodikon)

Tallarin med/with Virsikannel / virsikantele / psalmodikon

 

Gunnar Fredelius's psalmodikonkanal.
Gunnar and his brother Erik


Erik Fredelius


Bättre ljud, men utan bild:
Gunnar Fredelius Psalmodikon i samspel .
", 3 eller fyra psalmodikon i samspel, psalmodikon plus nyckelharpa, psalmodikon och sång mm. Leopold Mozart, Bellman, Taube och Hambe, folk- och spelmansmusik, koraler

Gisli Olsen Tangentpsalmodikon, baspsalmodikon mm

GisliTheBuilder Gisli Olsen. Psalmodikon och positivbyggare

Julesangfest 2014 Low How a Rose E'er Blooming

Läsarsånger från Riseberga bönhus -
ackompanjerad av psalmodikon.

Precisionsound med
Psalmodikon Groove - Michael Klubertanz

Virsikantele Hon som spelar är väl inte så van. OBS ett antal virsikantele på väggen bakom

Suonteen norppamies Psalmodikon / virsikannel med slide och viss distans ,

Old Muskego - 1st Norwegian Lutheran Church in USA - Luther Seminary (inkluderande "jag har ett äpple uti min lomma" med Gunnar Fredelius samt en annan bit med medlemmar ur Nordiska Psalmodikonförbundet)

Port Manteau Twinkle

Fuimadane (?????????) Vidar

Psalmodikongruppen

Sture Hogmark och Alice Fors Jansson spelar psalmodiokonvalsen efter Ceylon Wallin . Inte på psalmodikon dock

Panelkungen - O Son Do Ar - Multiscreen

Hogfiddle. Swedish nyckelharpa player Gunnar F. plays traditional melodies on the psalmodikon

76-årige Nils Bengtsson i Flakeberg, Västergötland, spelade psalmodikon och hade också byggt fem stycken. Det psalmodikon han spelade på här var ca hundra år gammalt. Han hade övertagit det efter sin mor, som alltid spelade på det. Hon var varmt religiös liksom sonen. Nils Bengtsson hade hela sitt liv spelat en psalm varje morgon och kväll i samband med att han läste ur ”skrifterna” Han spelade villigt och visade också sina ”sifferböcker”. Inspelat 1970, återutgivet på CD 2011

Övriga länkar

PSALMODlKON - et dansk musikpædagogisk eksperiment. Kirsten Ostenfeld


Lundgren Med lådans psalmer, förteckning, wikipedia

Haeffners dödshugg

Anders Dillmars sida Med bl a
"The stab of death to our national art of music"
"Dödshugget mot vår nationella tonkonst" I min avhandling i musikvetenskap, framlagd våren 2001 vid Lunds universitet, undersöker jag det tidiga 1800-talets svenska reform av kyrkosången. I fokus står J C F Hæffners koralbok 1820, med dess privat utgivna andra del 1821, som här för första gången ägnas en ingående idéhistorisk analys.

  Hæffners utgåva har kritiserats hårt för att ha tagit död på den s.k. folkliga koralsången — ”dödshugget mot vår nationella tonkonst” — och istället åstadkommit en förstelnad, rytmisk utjämnad församlingssång i ett ofattbart långsamt tempo.



Psalmodikon var musikinstrumentet i många kyrkor och skolor
Infört under juli 2002 i Lysekilsposten och Stenungsunds-Posten med Orust-Tjörn Sven H. Gullman

Emigrantprästen Lars Paul Esbjörn, Robert Lincoln, och Augustanasynodens uppkomst Av John E. Norton, Moline, Illinois, USA

Johan (Johannes) Dillner , från Bygdeband

Målar Olofs säregna tangentpsalmodikon

Malax museum, Psalmodikon (salmåodiko) se sid 16

Prosjektlogg: Lage et psalmodikon fra bunnen av

Emigrantprästen Lars Paul Esbjörn och Augustanasynodens uppkomst sid 32 ff

Rodney Sjöberg från Trollhättan skänkte hela sin samling av Psalmodikon till Östervåla Församling 1995

Distriktsektionen. Salmodikon

Lennart Magnusson berättar lite om psalmodikon och om Nordiska Psalmodikonförbundets första tid.

"Ett annorlunda psalmodikum" av Peter Berry

På Gud och ej på eget råd -- a 17th-century German chorale in Wallin's psalmbook of 1819 and (hopefully) the key to deciphering L.P. Esbjörn's psalmodikon mss. at Augie

Psalmodikon in Russian Karelia?

Rosseau and sifferskrift?

Étude No. 1 for Psalmodikon by Vidar Lundbäck

Hogfiddle: Psalmodikon! Background on that funky little Swedish box fiddle I'm learning to play by Peter Ellertsen

Wallin: Hummel

http://riseberga.dinstudio.se/gallery_347.html

Salmodikon – strykeinstrument med en streng och " Lars Roverud – musefelas far "

Tallins kulturmusem - bilder på mollpill (Psalmodikon i Dillners efterföljd)

Musikmuseets förteckning anger Dillner som byggare av detta psalmodikon med två melodisträngar

 

För utskrift 1830.

Psalmodikon. melodierna till Swenska kyrkans psalmer. Noterade med ziffror för skolan och menigheten

1830 utkom två av Dinners böcker

En för prästerskapet, och sedan denna för skola och menighet

Närbesläktade instrument

Anders Erik Roine 3 (langeleik) Munnharpe festival, Fagernrs 2010

Stein Villa med langeleiken og sjølspikka dansedyr

Anders Eklundh plays on a "hummel" a melody from a notebook from Sexdrega

The first Hummel-Blues.

Tvo_langspil

Mansöngur langspil o fidla

Lokkur - spinnrockslangspil

Ubermal der Tag Verslossen" on Scheitholt

Burns "scheitholt"

DIE SCHWEDISCHE HUMMEL Sine instrumentenkundliche Untersuchung V O N STIG WALIN

hem home