Gunnars Psalmodikonblogg #5

Ett icke typiskt tangentpsalmodikonLisbett Torkelsdotter har fotograferat detta tangentpsalmodikon. På bilden tycker jag det ser ut som den haft en bordunsträng. För en resonanssträng förefaller mindre troligt. Det skulle kunna vara två melodisträngar, stämda i prim eller oktav, men då skulle de löpa lodrätt över varann och jag ser inte om den är gjord så.

De vridbara flaggorna, löven skulle man säga på en nyckelharpa,
möjliggör smidig finstämning

 

hem home