Psalmodikon

 

Tidslinje

 

Viktiga Årtal

 

Denna tidslinje skulle kunna börja i slutet av 1700-talet
eller tidigare, med siffernotskriftens tillkomst
och behovet av ett billigt och enkelt instrument
att användas i skolor och utlärande av nya psalmboken
Men här begränsar jag det till endast det fysiska
instrumentet vi kallar psalmodokon  

När

Vad

före 1820

Den tyske organisten och läraren Bade tog fram ett instrument som inte kallades psalmodikon, men vars funktion var det samma som psalmodikonet. Det har senarare kallats det tyska psalmodikonet, men då vi inte vet hur det såg ut och det heller inte fick efterföljd så kan vi svårligen räkna in det i psalmodikonfamiljen

1822 - första halvåret 1823

JW Bruun berättade i bokform, och det nämns i protokoll om hans nykonstruerade instrument med inspiration från instrumentbyggarredskapet monochord. Han kallade det psalmodicon. Det saknade egentlig greppbräda. Iden hämtade han från vad han läst om Bades instrument, men utan att veta mer än att det var en kordofon med vars hjälp man kunde lära , och lära ut, musik efter siffernotskrift

1823

J Dillner förbättrade Bruuns psalmodicon genom att bland annat förse det med en trappformat greppbräda av trä och ljudhål. Han kallade det psalmodikon (stavat med k).Bruun nämnde Dillners konstruktion 1823, och avfärdade det)

1825

L Roverud utgick också från Bruuns instrument och la till en greppbräda med metallbyglar som band och ljudhål. Han stavade det salmodikon. Alltså stavat med s och k

1830

JW Bruun konstruerade 1830 ett instrument han kallade Psalmodkon-Klaveer. Vi säger tangentpsalmodikon idag
1830 Claudius Rosenhoff skapade kantokordet som ett försök att förbättra Bruuns psalmodicon.

 

 

 

 

 


HEM HOME